- Population Pyramid of Malawi at 2020

Malawi

At year 2020, population distribution of Malawi is:

Total Population 19,129,955 100%
Young Population 8,224,361 42.99%
Working Age Population 10,400,263 54.37%
Elderly Population 505,331 2.64%

Working age population will be more than 60% of total population at year 2038.


(2020)
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ Malawi 2020 19,129,955