- Population Pyramid of Bulgaria at 1960

Bulgaria

At year 1960, population distribution of Bulgaria is:

Total Population 7,885,607 100%
Young Population 2,057,636 26.09%
Working Age Population 5,230,628 66.33%
Elderly Population 597,343 7.58%

Working age population will be less than 60% of total population at year 2042. Elderly population will be more than twice of the young population at 2046.


(1960)
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ Bulgaria 1960 7,885,607