- Population Pyramid of Bolivia at 2022

🇧🇴 Bolivia

At year 2022, population distribution of Bolivia is:

Total Population 12,148,964 100%
Young Population 3,763,883 30.98%
Working Age Population 7,793,372 64.15%
Elderly Population 591,709 4.87%

Total population reaches its peak in 2093 at 18,917,890.