- Population Pyramid of Qatar at 2022

🇶🇦 Qatar

At year 2022, population distribution of Qatar is:

Total Population 2,684,330 100%
Young Population 425,457 15.85%
Working Age Population 2,219,194 82.67%
Elderly Population 39,679 1.48%

Total population reaches its peak in 2101 at 4,392,471.