- Population Pyramid of Kenya at 2020

Kenya

At year 2020, population distribution of Kenya is:

Total Population 53,771,300 100%
Young Population 20,750,133 38.59%
Working Age Population 31,671,939 58.90%
Elderly Population 1,349,228 2.51%

Working age population will be more than 60% of total population at year 2023.


(2020)
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ Kenya 2020 53,771,300