- Population Pyramid of Kenya at 2022

🇰🇪 Kenya

At year 2022, population distribution of Kenya is:

Total Population 53,499,879 100%
Young Population 20,387,175 38.11%
Working Age Population 31,582,375 59.03%
Elderly Population 1,530,329 2.86%

Working age population will be more than 60% of total population at year 2024. Total population reaches its peak in 2101 at 112,583,903.