- Population Pyramid of Kenya at 2024

🇰🇪 Kenya

At year 2024, population distribution of Kenya is:

Total Population 55,646,077 100%
Young Population 20,547,396 36.93%
Working Age Population 33,469,031 60.15%
Elderly Population 1,629,650 2.93%

Total population reaches its peak in 2101 at 112,583,903.