- Population Pyramid of Haiti at 2022

🇭🇹 Haiti

At year 2022, population distribution of Haiti is:

Total Population 11,516,041 100%
Young Population 3,710,160 32.22%
Working Age Population 7,285,873 63.27%
Elderly Population 520,008 4.52%

Total population reaches its peak in 2082 at 16,445,284.