- Population Pyramid of Haiti at 2023

🇭🇹 Haiti

At year 2023, population distribution of Haiti is:

Total Population 11,653,947 100%
Young Population 3,721,896 31.94%
Working Age Population 7,399,481 63.49%
Elderly Population 532,570 4.57%

Total population reaches its peak in 2082 at 16,445,284.