- Population Pyramid of Haiti at 2024

🇭🇹 Haiti

At year 2024, population distribution of Haiti is:

Total Population 11,795,579 100%
Young Population 3,733,225 31.65%
Working Age Population 7,514,716 63.71%
Elderly Population 547,638 4.64%

Total population reaches its peak in 2082 at 16,445,284.