- Population Pyramid of Canada at 2000

Canada

At year 2000, population distribution of Canada is:

Total Population 30,588,379 100%
Young Population 5,861,857 19.16%
Working Age Population 20,883,099 68.27%
Elderly Population 3,843,423 12.56%

Working age population will be less than 60% of total population at year 2055.


(2000)
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ Canada 2000 30,588,379